Biocode

Biocode Oy tuottaa lisäarvoa ympäristövaikutuksista koko elintarvikeketjulle

Olet täällä

Biocode Oy:n toiminta käynnistyi keväällä. Se on ProAgria Keskusten Liiton ja Mtech Digital Solutions Oy:n perustama pk-yritys.  Biocoden tavoitteena on auttaa maatalousyrittäjiä, koko elintarvikeketjun toimijoita sekä kuluttajia tunnistamaan ja vähentämään oman toimintansa ympäristövaikutuksia. - Olemme ensimmäiseksi pilotoineet maidontuotannon ja leivän hiilijalanjäljen laskennan. Laajennamme laskentaa myös muihin tuotteisiin, sanoo Biocode Oy:n toimitusjohtaja Pentti Meriläinen.

Biocode Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Pentti Meriläinen, joka on aikaisemmin toiminut ProAgria Keskusten Liitossa eri tehtävissä. Yhtiön kehitysjohtajaksi on nimitetty Markku Laak ja pääohjelmoijaksi Aki Jalkanen, molemmat Mtech Oy:stä.

Ekologisille ruokavalinnoille tukea

Biocode palvelee elintarvikeklusterin asiakkaita mahdollistamalla läpinäkyvyyden lisäämisen ja ympäristövaikutusten pienentämisen ruoan tuotannossa ja kulutuksessa tukemalla kuluttajien ekologisia ruokavalintoja. Toiminta perustuu digitaalisiin ratkaisuihin, joissa hyödynnetään eri toimijoilla syntyvää alkuperäistä tietoa toiminnan ympäristövaikutuksien laskennassa. Biocode tukee kiertotalouden ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, mikä onkin Biocoden tärkein tehtävä. – Sloganimme on ecological food experience eli autamme ruokaketjua tuottamaan entistä ekologisempia tuotteita ja kuluttajia tekemään ekologisia ruokavalintoja, tiivistää Meriläinen.

Biocoden logo kuvaa yrityksen innovatiivisuutta hillitä ilmastonmuutosta ja varmistaa tulevaisuuden sininen taivas hiilijalanjälkeä pienentämällä sekä tarjoamalla ratkaisuja ekologisiin ruokavalintoihin. Logon on suunnitellut ProAgria Keskusten Liiton graafikko Birgitta Salminen.

Ilmastomuutoksen hillinnällä on kysyntää

Pääkohderyhminä Biocodella ovat maanviljelijät ja elintarvikeyritykset sekä niiden kautta kuluttajat. – Tärkein osa ympäristövaikutuksista muodostuu ruuantuotannossa, viljelijän valinnoissa ja koko ketjun toimintatavoissa. Siksi on tärkeää, että pystymme tuottamaan yrittäjille heidän tietoihin ja tuloksiin perustuvaa analyysiä ympäristövaikutuksista. Tähän työhön tarvitsemme taustaorganisaatioidemme tietotaidon ja tuen, sanoo Meriläinen.

Ilmastonmuutos on tällä hetkellä kaikkien mielessä ja tekoja kaivataan. - Tarjoamaan konkreettisia ratkaisuja, jotka perustuvat yritysten oikeisiin tietoihin, ei keskiarvoihin. Tällä on merkitystä, koska silloin päästään oikeasti arvioimaan ja kehittämään asioita. Biocoden avulla saamme oikeita vaikutuksia aikaiseksi.

Biocode tukemaan Suomen ruuantuotantoa Grüne Wocheen tammikuussa

Biocoden aloitusvaiheen rahoituksesta vastaavat omistajat. Alkukeväällä rahoitusta saatiin myös Business Finlandilta. Rahoituksen avulla pilotoidaan palvelukonsepteja sekä niihin liittyviä tuotteita ja palveluita. Merkittävässä roolissa ovat myös kansainvälistyminen ja yhteistyökumppanuuksien rakentaminen. - Tammikuussa 2019 esittelemme Biocodea ja Suomen ruuantuotannon ympäristövaikutuksia MTK:n kokoamalla Suomi-osastolla Grüne Wochella Berliinissä, sanoo Laak.

Lue lisää tästä: http://www.energiaopas.net/vihrea-teknologia/biocode-oyn-digitaaliset-ratkaisut-hillitsevat-hiilijalanjalkea

Lisätietoja

Biocode Oy, toimitusjohtaja Pentti Meriläinen, puhelin 040 589 8860, pentti.merilainen@biocode.fi