Biocode

Biocoden Laura Ihanainen väittelee ruokaketjun vastuullisuudesta

Olet täällä

Ihanainen kokosi väitöstutkimuksessaan kestävän ruokaketjun mallin, joka tuo uuden, kokonaisvaltaisen näkökulman teoreettiseen keskusteluun. Malli kyseenalaistaa perinteisen lineaarisen ruokaketjun mallin ja yhdistää kiertotalouden, sekä koko ruokaketjun ja sen kestävyyden ulottuvuudet.

Kestävän ruokaketjun mallissa lähdetään liikkeelle kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta – ruoantuotannon on muututtava vastuullisemmaksi ja samalla myös kysynnän on suuntauduttava vastuullisempaan ruokavalioon. Väitöskirja on luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väitöstilaisuus 21.8.

MMM, agronomi Laura Ihanainen väittelee 21.8.2020 kello 12 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Sanoista tekoihin - Kestävyyden toteuttaminen ruokaketjussa yritysvastuutekojen ja kulutusvalintojen kautta" (FROM TALK TO WALK - Implementing food chain sustainability in corporate social responsibility and consumers’ food choices). Lisätietoa väitöstilaisuudesta.