Biocode

Maatalouden tuotantotavoilla on merkitystä

Olet täällä

Biocode tarjoaa viljelijöille tietoa tuotantotapojen ilmastovaikutuksista. Tiedon avulla viljelijä pystyy vaikuttamaan tuotteiden hiilijalanjälkeen jo pienilläkin valinnoilla. Olennaisinta Biocodessa on se, että se perustuu tilan todellisiin lukuihin ja vaikutukset näkyvät oman tilan tuloksissa.

Pilotoinnissa ovat olleet ensimmäisessä vaiheessa maitotilat. Pilotointi jatkuu eri tuotantomuotojen kanssa. Pilotointiin osallistuneet viljelijät ovat heti hahmottaneet oman tilansa ympäristövaikutukset ja pystyvät miettimään kehittämiskohteita.

Biocoden avulla viljelijät rakentavat tuotteillensa uudenlaista kuluttajalähtöistä lisäarvoa.